مجموعه گلسا

از وقتی یادم می آد دنبال این بودم که از لحظه لحظه ی زندگی م استفاده کنم و به خودم و اطرافیانم انرژی و شادی هدیه بدم، زمانی با شعر خوندن، زمانی با عروسک سازی، زمانی با خیاطی، زمانی با غذاهای خوشمزه و کدبانوگری و … این مسیر را ادامه دادم تا اینکه تصمیم گرفتم خیاطی رو با هنر جواهردوزی تلفیق کنم و چیزهایی بسازم که چشم ها رو نوازش بده  .

راضیه سادات میرحبیبی